Pagadating ng panahon

Sana’y lalo pang paagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon-pamumuhay ayon sa inyong natutuhan sa amin-upang kayo’y maging kalugod-lugod sa Diyos. Kung paano pa tayo maghahanda, narito naman ang sinasaad sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas -28; 34-36.

Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus” [-13;4:1-2]. At iminumungkahi kung paano maghahanda sa pagdating ng Panginoon. “Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin.

Paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain.

pagadating ng panahon-28pagadating ng panahon-32

By using our website and our services, you agree to our use of cookies as described in our Cookie Policy.

Sapagkat darating iyon nang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Lagi ninyong idalangin na magkakaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa Anak ng Tao.

Binibigyan diin sa Ebanghelyong ito ang Pagadating ng Anak ng Tao.

At sila’y tatawagin sa pangalang ito: “Si Yahweh an gating katwiran.”Ang Pagbasang ito ay nakatuon sa panahon ng kaganapan na ipinangako ng ating Diyos.

Ang tekstong ito ay nag-aanyaya sa atin na maging mapagtiwala sa ipinangako sa atin ng Diyos [kapayapaan, katarungan, kaligtasan].

Leave a Reply

 1. Fucksite dating 03-Oct-2019 08:10

  The Bangor, Maine backpage section users are effectively promoting their business on the web by posting free classified advertisements on Yes Backpage's Bangor section.

 2. Free teen web cam chat melbourne 03-Jul-2020 19:35

  Pros: Going on a date with another couple helps hold your teen responsible and resist temptation.

 3. All free trial sex chat 27-Dec-2019 23:09

  You may change your settings at any time but this may impact on the functionality of the site. THE ARCHBISHOP OF Dublin has called for a new community-based system for training priests.

 4. foreign affairs dating net 23-Oct-2020 02:13

  Let’s face it, there will be times when we just can find a date.

 5. Free adult chat rooms with profile pictures 08-Jun-2020 23:43

  So call me Looking for something a little different?

 6. Xxx chat free on webcam without registration 15-Jun-2020 12:41

  Its old town, besides being one of the biggest examples of baroque architecture in Italy, is a World Heritage Site, protected by UNESCO.