Dahilan ng pagdating ng mga kastila

Tiongson Discipline: Education Nagsisimula ang pag-aaral na ito sa taong 1863, pagkat sa taong ito pinabando ang dekreto real hinggil sa pagtatatag ng Escuela Normal para sa mga lalaki sa Maynila at ang pagbubukas ng mga paaralang primarya sa Sangkapuluan na siyang matatawag na unang kongkreto at mapagpasiyang hakbang na ginawa ng Gobyernong Espanyol upang maialis sa kamay ng mga Relihiyoso ang sistema ng edukasyon, at upang maisakatuparan ang patakaran ng Hispanisasyon ng mga "Indio" na hindi naisagawa ng napakaraming naunang dekreto real, mula 1634 hanggang 1792.Nagwawakas naman ang pag-aaral sa taong 1935, pagkat sa taong ito pinasinayahan ang Komonwelt ng Pilipinas na humingi ng ganap na Pilipinisasyon ng gobyerno, pati na ng Department of public Instruction at, sa ilalim nito, ang Bureau of Education, na dati'y napapailalim sa Amerikanong Bise-gobernador ng Pilipinas.Si Datu Puti ay dalubhasa sa paglalakbay at sila'y lumapag sa San Joaquin, Iloilo (ang pangalan nito noong una ay Siwaragan).Si Datu Puti at ang mga kasama niya ay binili ang mababang lupa sa Iloilo na nagmula kay Marikudo, ang pinuno ng mga Ita. Nang ang pamilya ng mga taga Borneo ay natatag sa Panay, si Datu Puti, si Datu Balensula at si Datu Dumangsil ay naglakbay muli at kanilang narating ang Batangas na sakop ng Luzon.Ang mga Datung ito ay sina : Datu Puti, Datu Sumakwel, Datu Bangkaya, Datu Dumalogdog, Datu Paiburong, Datu Paduhinog, Datu Lubay, Datu Dumangsil, Datu Kalantiaw at si Datu Balensula.Si Datu Puti ang siyang pinuno ng grupo ng mga Datu.Siya ay lumapag sa Maguindanao (Cotabato) sa taong 1475 at pagkatapos ay pinakasalan niya si Putri Tunina.

dahilan ng pagdating ng mga kastila-2dahilan ng pagdating ng mga kastila-22dahilan ng pagdating ng mga kastila-63

Pinatutunayan din sa kasaysayan na noong dumating si Legaspi (ang pumalit kay Magellan na napatay ni Lapu-Lapu), ang kaharian ng mga Muslim ay naitatag na sa Batangas, Pampanga, Mindoro, Panay, Catanduanes, Cebu, Bohol, Samar, Manila, Palawan, na hindi pa kasali ang solidong mga Pulo ng Mindanao.Hindi siya nagkakamali si Simoun at Ibarra ay iisa.Nabigla pa si Simoun ng lumapit sakanya si Basilio.Ang natitirang bahagi ng Masjid ay makikita pa rin sa dati niyang kinalalagyan.Si Makhdum ay namatay sa Pulo ng Sibuto, Lalawigan ng Tawi-Tawi at ang kanyang puntod ay dinadayo ng mga turista hanggang sa ngayon.

Leave a Reply

  1. Rulet webcam sex movie 03-Aug-2020 10:16

    XCams Club Available Cams All you have to do to wind up with your favorite type of girl is select the age that most suits you, her location and sexual orientation - you never know you might just find the hot girl of your dreams in your local area!

  2. whos dating david archuleta 29-Oct-2019 09:10

    Rediscover the sense of anticipation and excitement of meeting someone new so you can share the good times with like-minded people at the same stage in life.

  3. annie clark dating landon liboiron 24-Jul-2020 00:55

    Connect with thousands of people from around the world and talk to strangers on the random video chat.